about people            & careers in finance
"Nothing great in the world has been accomplished without passion" - Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Markieza bemiddelt Financials

Sinds onze oprichting in 2007 doen we daarom 1 ding: matches maken waar we trots op zijn. 

Met 5 financle focusgebieden is Markieza een expertisebureau. Wij kunnen een zoekopdracht 

snel, professioneel en duurzaam voor je uitvoeren. Voor jou als kandidaat, of voor jou als

opdrachtgever. Zo kun jij je concentreren op jouw andere kwaliteiten.


Er is veel te winnen door 'zonder omwegen' de beste match te maken. Naast het maken van de

technisch inhoudelijke match groeit de aandacht voor het efficient matchen van persoonlijke 

kwaliteiten; als individu, of binnen een bestaand team. Succesvolle teams zijn immers bewezen

in staat om meer te produceren en tot betere oplossingen te komen dan individuen.

Lees meer in Teams bouwen


Wij hechten veel waarde aan onze service naar kandidaten en opdrachtgevers en bieden zo veel

mogelijk duidelijkheid in het bekennen van kleur. We hebben een oplossing, of niet. 

Zo nee, dan doen we niet alsof.  Zo ja, dan zorgen we er voor dat je tevreden bent.

Volumewerk is niet onze kracht, zorg en aandacht voor de best mogelijke match is dat wel. 

Daar schakelen we graag een tandje voor bij.